نوع محصول
محصولات ارسال فوری 33 محصول یافت شد
این محصولات در انبار موجود هستند و در سریع ترین زمان ارسال خواهند شد.
عنوان / سازنده
ویژگی‌ها
قیمت عملیات
عکس EXBN8V101JX دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 100Ω
سازنده: PANASONIC
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
100Ω
31mW
±200ppm/°C
12,600 تومان
عکس RTA02-4D470JTH دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 47Ω
سازنده: RALEC
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
47Ω
1/16W
±200ppm/°C
4,500 تومان
عکس 4D03WGJ0102T5E دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 1kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
1kΩ
1/16W
±200ppm/°C
3,500 تومان
عکس 16P8WGJ0103T4E دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 10kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
8
±5%
16
10kΩ
1/16W
±200ppm/°C
1,500 تومان
عکس CN1J4KTTD1002F دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 10kΩ
سازنده: KOA Speer Elec
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±1%
8
10kΩ
1/16W
±100ppm/°C
1,500 تومان
عکس MDP160310K0GD04 دیجی قطعه
مقاومت شانه ای ( اّرِی ) 16 پین 10 کیلو اهم تلرانس 2% - MDP160310K0GD04
سازنده: Vishay Dale
استعلام از انبار
عکس CN-43JL7---51R دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 51Ω
سازنده: Viking Tech
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
51Ω
1/10W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CN24JTN100 دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 10Ω
سازنده: TA-I Tech
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
10Ω
1/16W
±250ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D02WGJ0514TCE دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 510kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
510kΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D03WGJ0392T5E دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 3.9kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
3.9KΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D02WGF3572TCE دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 35.7kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تلرانس تعداد مقاومت ها تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
±1%
4
8
35.7kΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CAT10-202J4LF دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 2kΩ
سازنده: BOURNS
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
2kΩ
1/16W
±250ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CAT10-133J4LF دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 13kΩ
سازنده: BOURNS
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
13kΩ
62.5mW
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس YC124-JR-0762RL دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 62Ω
سازنده: YAGEO
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
62Ω
62.5mW
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس WA04X75R0FTL دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 75Ω
سازنده: Walsin Tech Corp
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±1%
8
75Ω
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس RTA02-2D150JTH دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 15Ω
سازنده: RALEC
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
2
±5%
4
15Ω
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D02WGJ0124TCE دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 120kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
120kΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D02WGF1200TCE دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 120Ω
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±1%
8
120Ω
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D03WGJ0224T5E دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 220kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
220kΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس YC124-JR-07680RL دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 680Ω
سازنده: YAGEO
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
680Ω
62.5mW
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CN1J4KTTD220J دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 22Ω
سازنده: KOA Speer Elec
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
22Ω
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CN1J4KTTD104J دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 100kΩ
سازنده: KOA Speer Elec
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
100kΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس YC124-JR-0730RL دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 30Ω
سازنده: YAGEO
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
30Ω
62.5mW
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس A10-293JP دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 29kΩ
سازنده: FH(Guangdong Fenghua Advanced Tech)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
9
±5%
10
29kΩ
125mW
±100ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CN1J4KTTD750J دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 75Ω
سازنده: KOA Speer Elec
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
75Ω
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس WA06X510JTL دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 51Ω
سازنده: Walsin Tech Corp
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
51Ω
1/10W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس CAT10-240J4LF دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 24Ω
سازنده: BOURNS
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
24Ω
62.5mW
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 4D02WGF680KTCE دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 6.8Ω
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±1%
8
6.8Ω
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
عکس YC124-JR-077R5L دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 7.5Ω
سازنده: YAGEO
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
4
±5%
8
7.5Ω
62.5mW
±250ppm/°C
استعلام از انبار
عکس 2D02WGF5361TCE دیجی قطعه
مقاومت آرایه ای 5.36kΩ
سازنده: UNI-ROYAL(Uniroyal Elec)
تعداد مقاومت ها تلرانس تعداد پین ها مقاومت Power(Watts) ضریب دما
2
±1%
4
5.36kΩ
1/16W
±200ppm/°C
استعلام از انبار
گوشی رو بردار!

کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشند.

تلفن پشتیبانی: ۵۸۱۴۹۹۹۹ ۰۲۱

پشتیبانی 24 ساعته دیجی قطعه