نوع محصول
محصولات ارسال فوری 35 محصول یافت شد
این محصولات در انبار موجود هستند و در سریع ترین زمان ارسال خواهند شد.
عنوان / سازنده
ویژگی‌ها
قیمت عملیات
عکس DIP-LOW-ESR-22UF-400V دیجی قطعه
خازن الکترولیتی آلومینیومی DIP-LOW-ESR-22UF-400V
سازنده: Panasonic Electronic Components
تایپ ولتاژ کاری نوع خازن ظرفیت قطر ارتفاع فاصله سرب طول عمر @ دما حداقل دمای عملیاتی حداکثر دمای عملیاتی تعداد پین ها جریان ریپل (AC)
Capacitors
400v
Fixed
22uf
12.5mm
25mm
5mm
10000 hours @ 105°C
-25°C
105°C
2
760mA
استعلام
عکس DIP-LOW-ESR-1000UF-16V دیجی قطعه
خازن الکترولیتی آلومینیومی DIP-LOW-ESR-1000UF-16V
سازنده: Electrosmart
ظرفیت ولتاژ دمای کارکرد اندازه / ابعاد
1000UF
16V
-40 Degrees Celsius to + 105 Degrees Celsius
10mm x 20mm
استعلام
عکس DG46231X2123 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 100 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
100uF
35V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231P2124 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 1000میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
1000UF
16V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231E2127 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 220 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
220uF
16V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231G2128 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 330میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
330uF
16V
Electrolytic
استعلام
عکس DG4621129N2138 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 470 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: Changjiang Electronics Tech (CJ)
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
470uF
16V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231S2139 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 2200میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
2200uF
10V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231Z2140 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 22میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
22uf
25V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231T2141 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 100 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
100uF
25V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231L2142 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 220 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
220uF
25V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231J2143 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 470 میکروفاراد
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
470uF
25V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231I2144 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 1000میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
1000UF
25V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231S2145 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP باظرفیت 2200 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
2200uF
25V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231B2146 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 220 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
220uF
35V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231C2147 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 470 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
470uF
35V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231T2148 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 1000 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
1000UF
35V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231E2149 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 2200 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
2200uF
35V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231H2150 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 4700 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب Voltage Rated ظرفیت نوع خازن
DIP
35V
4700uF
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231W2160 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 10 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
10uF
50V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231K2161 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 22 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
22uf
50V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231V2162 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 48 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
47uF
50V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231D2163 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 100 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
100uF
50V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231A2164 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 220 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
220uF
50V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231Z2165 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 1000 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
1000UF
50V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231S2167 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 47میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
47uF
250V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231N2171 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 2.2 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
2.2uF
400V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231I2172 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت22 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
22uf
400V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231Y2173 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 33 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
33uF
400V
Electrolytic
استعلام
عکس DG46231I2174 دیجی قطعه
خازن الکترولیتی DIP با ظرفیت 47 میکروفاراد - بسته 20 عددی
سازنده: YAGEO
نوع نصب ظرفیت Voltage Rated نوع خازن
DIP
47uF
400V
Electrolytic
استعلام

خرید خازن های الکترولیتی آلومینیومی از دیجی قطعه

خازن های الکترولیتی آلومینیومی از جمله رایج ترین و محبوب ترین خازن های قطبی هستند. یک خازن الکترولیتی آلومینیومی که اغلب خازن الکترولیتی نامیده می شود، به دو صورت پایه دار و اس ام دی (SMD) تولید می شوند که جنس دی الکتریک آنها، فلز آلومینیوم یا تانتالیوم است. خازن های آلومینیومی قیمت ارزان تر اما طول عمر کمتری نسبت به خازن های تانتالیومی دارند.

کاربردهای خازن های الکترولیتی آلومینیومی چیست؟

این خازن ها معمولاً در منبع تغذیه و مبدل های DC-DC برای صاف کردن و بافر کردن ولتاژهای DC یکسو شده در بسیاری از دستگاه های الکترونیکی استفاده می شوند. آنها همچنین در منبع تغذیه صنعتی استفاده می شوند و می توانند با ولتاژ DC اعمال شده با قطبیت صحیح کار کنند.

انواع خازن های الکترولیتی آلومینیومی

بر اساس نوع الکترولیت های مورد استفاده برای ساخت، سه نوع خازن الکترولیتی آلومینیومی وجود دارد: 

غیر جامد (مایع یا مرطوب)، دی اکسید منگنز جامد و پلیمر جامد.

الکترولیت‌های غیر جامد (مایع) ارزان‌ترین الکترولیت‌ها هستند، با طیف وسیعی از اندازه‌ها، ظرفیت خازنی و مقادیر ولتاژ (4 تا 630 ولت).

قیمت خازن های الکترولیتی آلومینیومی

به طور کلی قیمت خازن های الکترولیتی آلومینیومی بسیار مناسب و ارزان است. از جمله عواملی که بر قیمت آنها تاثیر دارد می توان به نوع و جنس دی الکتریک استفاده شده، نوع نصب آن (پایه دار یا اس ام دی)، ظرفیت خازنی و غیره اشاره کرد.

گوشی رو بردار!

کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشند.

تلفن پشتیبانی: ۵۸۱۴۹۹۹۹ ۰۲۱

پشتیبانی 24 ساعته دیجی قطعه