نوع محصول
محصولات ارسال فوری 74 محصول یافت شد
این محصولات در انبار موجود هستند و در سریع ترین زمان ارسال خواهند شد.
عنوان / سازنده
ویژگی‌ها
قیمت عملیات
عکس DG14661110O3329 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 33 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
33KΩ
استعلام
عکس DG14661110R3330 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 34.8 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
34.8KΩ
استعلام
عکس DG14661110S3331 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 27.4 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
27.4KΩ
استعلام
عکس DG14661110X3332 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 15.8 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
15.8KΩ
استعلام
عکس DG14661110W3643 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 330 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
330Ω
استعلام
عکس DG14661110E3644 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 2 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
2kΩ
استعلام
عکس DG14661110A3389 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 18 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
18KΩ
استعلام
عکس DG14661110E3645 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 3.74 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
3.74KΩ
استعلام
عکس DG14661110U3390 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 12.7 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
12.7KΩ
استعلام
عکس DG14661110O3646 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 4.12 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
4.12KΩ
استعلام
عکس DG14661110E3391 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 60.4 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
60.4KΩ
استعلام
عکس DG14661110Q3647 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 510 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
510Ω
استعلام
عکس DG14661110M3392 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 24.3 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
24.3KΩ
استعلام
عکس DG14661110M3648 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 34.8 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
34.8Ω
استعلام
عکس DG14661110V3393 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 27 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
27KΩ
استعلام
عکس DG14661110H3649 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 15 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
15Ω
استعلام
عکس DG14661110M3394 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 5.76 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
5.76KΩ
استعلام
عکس DG14661110I3650 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 51 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
51Ω
استعلام
عکس DG14661110O3651 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 2 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
استعلام
عکس DG14661110Z3396 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 22.6 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
22.6KΩ
استعلام
عکس DG14661110P3652 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 22 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
22KΩ
استعلام
عکس DG14661110R3397 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 36 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
36KΩ
استعلام
عکس DG14661110Z3653 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 12 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
12KΩ
استعلام
عکس DG14661110O3398 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 1 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
1kΩ
استعلام
عکس DG14661110A3654 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 5.6 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
5.6Ω
استعلام
عکس DG14661110Y3399 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 490 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
490Ω
استعلام
عکس DG14661110I3655 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 30 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
30Ω
استعلام
عکس DG14661110P3400 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 520 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
520Ω
استعلام
عکس DG14661110H3656 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 68 اهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
68Ω
استعلام
عکس DG14661110B3401 دیجی قطعه
مقاومت SMD پکیج 0402 ، 2.4 کیلواهم - بسته 20 عددی
سازنده: Unknown
نوع نصب پکیج مقاومت
SMD
0402
2.4KΩ
استعلام
گوشی رو بردار!

کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشند.

تلفن پشتیبانی: ۵۸۱۴۹۹۹۹ ۰۲۱

پشتیبانی 24 ساعته دیجی قطعه