در این پروژه قصد داریم تا شما علاقه مندان به الکترونیک را با کلید بدون تماس اتوماتیک برای خانه های هوشمند آشنا سازیم. با افزایش پیشرفت فناوری، کلید ها (سوئیچ ها) نیاز به به روزرسانی با زمان فعلی دارند. برای جلوگیری از خطر انقباض COVID-19، عدم لمس سطوح دکمه ها و کلیدهایی که به طور مکرر توسط افراد دیگر استفاده می شود، مهم شده است. این نیاز به نوآوری در فناوری سوئیچینگ برای جایگزینی سوئیچ دستی با سوئیچ اتوماتیک بدون تماس است.

بنابراین امروز، ما یک سوئیچ بدون لمس طراحی خواهیم کرد که کاملاً با حرکات دستی کار می کند. کلید هوشمند بدون تماس ما شامل یک سنسور است که توانایی تشخیص حرکت دست را دارد و آنها را به دستوراتی برای کنترل چراغ ها، فن ها و وسایل مختلف منزل تبدیل می کند.

 

[defineweblang title=”Change Video Language” language=”English,Hindi”]

[getvideolang url= “https://www.youtube.com/embed/8RzOQ5D5DTA” language=”English”][/getvideolang]

[getvideolang url= “https://www.youtube.com/embed/a5IUmP–۱a4″ language=”Hindi”][/getvideolang]

[/defineweblang]

 

شکل ۱. سوئیچ با نسخه OLED

 

مواد مورد نیاز:

بیایید با خرید اجزای زیر طراحی کلید هوشمند را شروع کنیم.

 

 

برنامه نویسی کلید بدون تماس :

اول از همه ما باید کتابخانه مورد نیاز را در Arduino IDE نصب کنیم. به Select → Library Manager → جستجو در APDS9960 بروید و Ad Adafruit APDS9960 را نصب کنید.

شکل ۲. نصب کتابخانه

 

پس از نصب کتابخانه، آن را به کد اضافه کرده و سپس شماره پین را برای کنترل نور و فن تعریف کنید. در مرحله بعدی، یک عملکرد تنظیم ایجاد کنید که بتوانید سنسور را مقداردهی اولیه کرده و خروجی pinmode را برای کنترل نور و فن تنظیم کنید.

 

شکل ۳. کدگذاری

 

شکل ۴. عملکرد راه اندازی

 

سپس یک عملکرد حلقه ایجاد کنید تا قرائت سنسور به روز شود و از حرکات دست خود به عنوان ورودی برای کنترل پین استفاده کنید. همچنین اگر شرایطی برای تعیین دستورات بر اساس نوع حرکات دست (بالا، پایین، چپ و راست) وجود دارد.

بالا: چراغ روشن است.

پایین: چراغ خاموش است.

چپ: طرفداران روشن.

راست: طرفداران خاموش هستند.

 

شکل ۵. عملکرد حلقه

 

ارتباط کلید بدون تماس :

اکنون کد را در Arduino بارگذاری کرده و اجزا as را همانطور که در نمودار مدار توضیح داده شده متصل کنید. سپس سیم AC را با پین مشترک ماژول رله وصل کنید تا چراغ ها و فن ها کنترل شود.

 

شکل ۶. اتصال سوئیچ بدون تماس اتوماتیک برای خانه هوشمند

 

شکل ۷. اتصال داخل برد

 

تست کلید بدون تماس :

اکنون دستگاه را روشن و رله کنید. هنگامی که دست خود را به سمت بالا حرکت می دهید، رله منتقل می شود و چراغ ها روشن می شوند. به همین ترتیب، یک حرکت دست در جهت پایین، چراغ ها را خاموش می کند.

 

 

 

 

منبع بدون کد OLED را بارگیری کنید

منبع را با کد OLED بارگیری کنید